201 CAD-suunnittelu

Tulosta
Kerro kaverille
 

Lähetä E-kortti

Lähetä kaverille sähköinen postikortti. Selaa kortteja

Lajivastaava
Jukka Koskinen
Future CAD Oy

Varavastaava 
Antti Hänninen
Future CAD Oy

Osanotto on avoin kaikille ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa (ammatilliseen perustutkintoon johtava tai valmistava koulutus oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutus) oleville nuorille, jotka ovat syntyneet vuonna 1991 tai sen jälkeen.


Lajin tutkintoperusta


Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma-perusteisen koulutuksen "kiitettävä 3"-tason ammattiosaamisen näytön vaatimuksiin. Tehtävät ovat puhtaasti käytännöllisiä piirtämiseen ja mallintamiseen liittyviä suunnittelutöitä, joissa ei vaadita laajaa teoreettista tietämystä.


Lajin arvoperusta


Alan ammattilainen on oma-aloitteinen, huolellinen, yhteistyökykyinen, joustava, rehellinen, luotettava, ripeä ja palveluhenkinen. Hän arvostaa omaa ja toisten työtä sekä kansallista kulttuuria ja kulttuurista erilaisuutta. Pystyy myös ilmaisemaan näkökantansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa selkeästi ja luottamusta herättävästi.


Lajin yleiskuvaus


CAD -suunnittelussa kilpaillaan suunnitteludokumenttien tuottamisessa. Tuotettavat dokumentit voivat olla piirustuksia, kirjallista materiaalia tai 3D -malleja, joita käytetään apuna erilaisten tuotteiden valmistamisessa sekä markkinoinnissa. Tehtävät ovat luonteeltaan yleistehtäviä eivätkä ne edellytä jonkin suunnittelualan erityisosaamista. Ne saattavat sisältää myös laskelmien ja/tai esitysgrafiikan tuottamista.


Taitovaatimukset


Kilpailijan tulee hallita suunnitteluassistentin perustaidot: toimistopalveluissa, tekninen suunnittelu; kone-, rakennus-, LVI- ja sähköpiirustusten laatiminen.


Menestyvän kilpailijan tulee osata:


- Tehdä 3D-malleja ja käyttää niitä piirustusten tuottamiseen sekä markkinointiin
- Tehdä standardin mukaisia teknisiä piirustuksia CAD-ohjelmalla
- Käyttää voimassa olevien standardien mukaisia kuvaustapoja ja merkintöjä piirustusten tuottamisessa.
- Tehdä muutoksia piirustuksiin
- Mitata ja luonnostella annettu kappale sillä tarkkuudella, että luonnoksista voidaan tehdä kappaleen malli ja piirustus
- Käyttää yleisiä toimisto-ohjelmasovelluksia tekstin, laskentataulukoiden sekä esitysgrafiikan tuottamiseen.
- Käyttää hyväkseen erilaisia ohjeita ja standardeja työssään.
- Käyttää perusmittavälineitä.
- Ilmaisee näkökantansa selkeästi ja luottamusta herättäen.


Näiden vaatimusten lisäksi kilpailijan tulee:


- Ymmärtää ja noudattaa annettuja ohjeita
- Osata suunnitella ajankäyttönsä kilpailutilanteessa
- Noudattaa annettuja turvaohjeita
- Olla oma-aloitteinen


Finalistit

 

Finaalitehtävä

 

 netti_a_tehtv.pdf

 netti_a_tehtv_vastaustaulukko.pdf

 201_taitaja2011_osio_b_kuvaus.pdf

Yhde2011 

 ennakkotehtävä d.pdf

 201_taitaja2011_3d_c_osio.pdf

 

 

Tehtäväkuvaus, laajuus ja siihen varattu aika

CAD-lajissa kilpaillaan piirustusten tuottamisessa. Tehtävät ovat modulaarisia ja niihin kuuluu mm:

- Annetun kappaleen mittaaminen ja luonnostelu
- 3D- mallin ja 2D-piirustuksen tuottaminen luonnoksen pohjalta
- 3D-kokoonpanomallin luominen osamalleista sekä visualisointi.
- Kokoonpanopiirustuksen ja osaluettelon tekeminen 3D-kokoonpanomallista
- Muutoksen tekeminen 3D-malliin tai 2D-piirustukseen annettujen ohjeiden mukaan.

Kilpailutehtävien tulee perustua ko. ammatillisen perustutkinnon valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden kiitettävään (3) ammattiosaamisen näytön tasoon. Kilpailutehtävien kehyksen muodostaa lajiohjausryhmän hyväksymä lajikuvaus, jossa määritetään perustutkinnon tärkeimmät osa-alueet kilpailussa sekä arvioinnissa huomioon otettavat tarpeelliset arviointikohteet. Kilpailutehtävien tulee olla modulaarisia siten, että tulosten laskeminen on mahdollista kunkin kilpailupäivän päätteeksi.


Kilpailutehtävien tehtäväkuvaus julkaistaan viimeistään 2 kuukautta ennen SM-finaalin alkua. Edellisen vuoden tehtävät julkaistaan tyyppitehtävinä kilpailujärjestäjän internetsivuilla. Kuvauksesta tulee ilmetä tehtävien luonne, käytettävät koneet, laitteet, materiaalit sekä työvaiheet. Tehtävää muutetaan kilpailun lajin tuomariston toimesta n. 30 % kilpailupaikalla ennen kilpailun alkua. Kilpailutehtäviin liittyvien mahdollisten ennakkotietojen suhteen tulee kaikkien kilpailijoiden olla samassa asemassa.


Alustava arviointimenettely


Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Kilpailussa käytetään WorldSkills -pohjaista CIS - pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100/600 pistettä.


Kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin, lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden tai käyttää kiellettyjä menetelmiä, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.


Arviointi jakaantuu CAD - piirustuksissa:


- Subjektiiviseen osaan, jossa tarkastellaan ulkoasu, sijoittelu, selkeys, toimivuus jne.
- Objektiiviseen osaan, jossa tarkastellaan mittojen paikkansapitävyys sekä niiden olemassaolo, piirustus-merkinnät, piirteiden oikeellisuus yms.


Arvioinnin painotus kilpailutehtävissä:

Osio A 2D-tehtävä (2,5 h) 16,5 %
Osio B 3D-tehtävä (4 h) 27,0 %
Osio C 3D-tehtävä ja visualisointi (6 h) 40,0 %
Osio D 2D-tehtävä (2,5 h) 16,5 %


Kilpailijoiden määrä


Kahdeksan (8) kilpailijaa


Kilpailupaikka ja varusteet


noin 100 m² (10 x 10 m), josta kilpailijan alue noin 1,5 x 2 = 3 m²
Kilpailijoiden käytössä on CAD-työasema, johon on valmiiksi asennettu:

- Windows 7-käyttöjärjestelmä
- AutoCAD 2011
- Inventor 2011
- MS-Office 2007
Tulostin (A3 värilaser) on CAD-lajin käytössä.

Kilpailija tuo itse seuraavat varusteet:

- laskin
- työntömitta
- suhdeviivain
- kulmaviivain

Kirjat, ohjekirjat ja muut kirjalliset materiaalit ovat sallittuja. CD-levyt ym. sähköiset materiaalit ovat kiellettyjä.

 

Kilpailumateriaali


Tarvittava materiaali jaetaan kilpailupaikalla.


Muutokset


Kilpailun järjestäjät varaavat itselleen oikeuden tehdä muutoksia kilpailujärjestelyihin, tehtäväkuvauksiin ja aikatauluihin. Muutoksista tiedotetaan taitaja2011.fi sivuilla välittömästi. Finalisteille lähetetään tarkemmat ohjeet kilpailukutsun yhteydessä.


Taitaja 2011 todistus


Suoritetuista kilpailutehtävistä annetaan kilpailijoille todistus. Todistusta voidaan oppilaitoksissa käyttää pohjana näyttöjen arvioinnissa. Kilpailutehtävät on laadittu perustutkintojen kiitettävän (3) tason arviointitason mukaan.


Tuomarit

 

Kari Kosonen, Koulutuskeskus Salpaus, (Päätuomari)
Antti Hänninen, Future CAD Oy
Harri Hassinen, Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Paavo Karjalainen, Etelä-Karjalan ammattiopisto
Teuvo Juuma, Oulun seudun ammattiopisto
 


Kilpailu järjestetään yhteistyössä:

 

hp

 

ekamo_logo

 

osao-web    salon-seudun-ao

 

salpaus_fi_cmyk

 

 


© Copyright 2008 Skills Finland