205 Tietokoneet ja –verkot

Tulosta
Kerro kaverille
 

Lähetä E-kortti

Lähetä kaverille sähköinen postikortti. Selaa kortteja
Lajivastaava Varavastaava
Mirja Heikkilä-Luiro
Mikko Kukkola

Lajikuvaus


Osanotto on avoin kaikille ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa (ammatilliseen perustutkintoon johtava tai valmistava koulutus oppilaitoksessa tai oppisopimus-koulutuksessa) oleville nuorille, jotka ovat syntyneet vuonna 1991 tai sen jälkeen.

Yleistä


Kilpailun järjestäjät varaavat itselleen oikeuden tehdä muutoksia kilpailujärjestelyihin sekä koneisiin ja laitteisiin. Mikäli muutoksia tulee, tiedot päivitetään taitaja2011.fi sivuille välittömästi.

Finalisteille lähetetään tarkemmat ohjeet kilpailukutsun yhteydessä.

Lajin yleiskuvaus


Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma-perusteisen koulutuksen ”kiitettävä 3”- tason vaatimuksiin.
Kilpailussa kahdeksan IT-alan ammattilaista toteuttaa modulaarisen asiakastyön. Työssä testataan kilpailijoiden taidot, laitteisto- ja ohjelmisto-asennuksissa sekä järjestelmän ylläpidossa.

Kilpailijalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Kaikki kilpailussa käytettävät ohjelmistot ja lähdemateriaalit ovat englannin kielisiä. Kilpailutehtävät ovat suomenkielisiä, mikäli finaalissa on ruotsinkieltä äidinkielenään puhuvia, järjestetään heille tehtävät ruotsinkielisenä.


Taitovaatimukset, menestyvän kilpailijan tulee osata

 • asentaa ja koota toimiva PC-tietokone standardiosista
 • valita ja asentaa PC-koneeseen lisäkortteja
 • tietokonelaitteistojen ja ohjelmistojen päivittäminen
 • suorittaa PC-koneen päivitys, optimointi ja konfigurointi standardiosilla
 • löytää ja korjata laitteisto- ja käyttöjärjestelmävikoja
 • asentaa, konfiguroida ja päivittää käyttöjärjestelmiä annettujen vaatimusten mukaisesti
 • asentaa ja konfiguroida virustorjuntaohjelmistoja sekä poistaa virukset
 • tehdä ja ylläpitää vaadittavat dokumentaatiot
 • tietää ja noudattaa työturvallisuutta sekä turvamääräyksiä
 • lähiverkon asentaminen ja konfigurointi: työasema-työasema sekä palvelin-työasema-asennukset
 • asentaa ja konfiguroida verkkokortti
 • kaapeloida lähiverkko standardin EN 50173 mukaisesti
 • suunnitella ja rakentaa lähiverkko vaatimusten mukaan (kaapelit, kytkimet, reitittimet, mediamuuntimet)
 • konfiguroida lähiverkon aktiivilaitteet
 • asentaa ja konfiguroida verkkokäyttöjärjestelmä ja tarkoituksenmukaiset protokollat
 • asentaa lähiverkkoon palvelin määriteltyine peruspalveluineen ja toimia lähiverkon pääkäyttäjänä
 • asentaa ja konfiguroida lähiverkon työasemat
 • paikallistaa ja korjata vikoja lähiverkossa.


Alustava arviointimenettely


Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Käytetään WorldSkills-pohjaista CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä.

Kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin, lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Arvioinnin painotus:
- tietoturva 20%
- käyttöjärjestelmäasennukset 40%
- verkot ja verkkopalvelut (aktiivilaitteet ja palvelut) 30%
- sähkö- ja työturvallisuus sekä yleinen ammattitaito 10%


Harjoittelu


Edellisten kilpailujen tehtävät löydät osoitteesta: http:/www.ict-academy.fi/


Kilpailijoiden määrä


Kahdeksan (8) kilpailijaa


Kilpailijoiden käytössä on


Kilpailuissa käytettävät käyttöjärjestelmät ja tarvittavat työkalut kilpailija saa järjestäjältä. Käyttöjärjestelmien versiot ovat englanninkielisiä.


Kilpailussa käytettävät koneet ja laitteet


- standardi PC-tietokoneita, mahdollisesti myös laptop koneita
- kytkin (Cisco 2950), Reititin ( Cisco 2602)
- käyttöjärjestelmät: Windows 7 Enterprise Edition, Windows 2008 Server R2 ja Linux Debian 5.0.x
- palvelin ympäristöt järjestään virtuaaliympäristössä Hyper-V

 

Taitaja 2011 ammattiosaamisen näyttötodistus


Lajin ohjausryhmä päättää näyttötodistuksen jakamisesta sekä hyväksyy toteutus- ja arviointitavan.

Taitaja 2011 kilpailutehtävien muodostamista työelämälähtöisistä ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksista annetaan kilpailijalle Taitaja 2011-näyttötodistus, jonka allekirjoittaa lajin työelämää edustava tuomari.

Näytön arviointiin osallistuvat kilpailija sekä tuomaristoon kuuluvat työelämän ja opettajien edustajat. Arviointikohteina ovat työprosessin, työtehtävän, työn perustana olevan tiedon ja työturvallisuuden hallinta. Tehtävän luonteesta riippuen voidaan arvioida myös ydinosaamisen ja yhteisten painotusten osuus. Arviointikeskustelussa saadaan perusteet näytön arvosanapäätökselle. Taitaja 2011-näyttötodistuksen yhteisarvosanaksi annetaan normaalissa suorituksessa ”kiitettävä 3”- arvosana.

Taitaja 2011 näyttötodistus jaetaan kisojen jälkeen palkintojen jaon yhteydessä kilpailupaikalla.


Mitä Taitaja-kilpailun jälkeen


Jos kilpailutoiminta tuntuu edelleen mielekkäältä, kansallisen Taitaja-kilpailun jälkeen on mahdollista hakea mukaan World Skills -valmennukseen. Voit tiedustella asiaa myös lajipäälliköltä tai lajivastaavilta. World Skills-valmennukseen on mahdollista hakeutua myös Taitaja-prosessin ulkopuolelta. Tällöin riittävä osaaminen ja sitoutuminen tulee osoittaa muulla tavoin.

Lisätietoja WSC valmennuksesta osoitteessa http:/www.ict-academy.fi/

 

Finalistit

 

Finaalitehtävät 

 

Lopullinen finaalitehtävä sisältää noin 30 % muutoksen julkaistuun tehtävään.


taitaja2011_linux_finaali_v121_esitehtava.pdf
taitaja2011_windows_finaali_v121_esitehtava.pdf

 

Tuomarit

 

Marianna Virtanen, Turun ammatti-instituutti
Mikko Hiltunen, Oulun seudun ammattiopisto
Vesa Hirvenlahti, Jämsän ammattiopisto,
Markus Lintuala, Appelsiini
Daniel Mononen, Ylä-Savon ammattiopisto
Jorma Varis, Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylä
Mikko Kojo Etelä-Karjalan ammattiopisto
Antti Kyllönen Kaisanet Oy
Erkki Mustonen F-Secure Oy
Antti Kurki Ylä-Savon ammattiopisto

 

Kilpailu järjestetään yhteistyössä:

 

appelsiini_logo_rgb_oranssi

 

fsecure

 

kaisanet

 

yla_savon_ammattiopisto_vaaka

 

ekamo_logo

 

turun_ammatti-instituutti

 

osao-web

 

c10_logo_shkiseen_kanavaan

 

jao_logo_www

 

voimatel_logo_vaaka_liukuvari


© Copyright 2008 Skills Finland