305 Lähihoitaja

Tulosta
Kerro kaverille
 

Lähetä E-kortti

Lähetä kaverille sähköinen postikortti. Selaa kortteja

Lajivastaava

Taina Räikkönen

Varavastaava

Ritva Ylitervo

Lähihoitaja

 

Kilpailuun osallistuminen on mahdollista kaikille sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksessa/lähihoitaja (opetussuunnitelmaperusteinen, näyttötutkintoon johtava tai oppisopimuskoulutus) oleville nuorille, jotka ovat syntyneet vuonna 1991 tai sen jälkeen. Kilpailijaparit valitaan semifinaalien kautta ammattitaitokilpailujen finaaliin, johon pääsee kahdeksan parasta paria.

Kilpailun järjestäjät varaavat itselleen oikeuden tehdä muutoksia kilpailujärjestelyihin sekä välineisiin ja laitteisiin. Mikäli muutoksia tulee, tiedot päivitetään www.taitaja2011.com sivuille välittömästi.

Finalisteille lähetetään tarkemmat ohjeet kilpailukutsun yhteydessä.

 

Lajin yleiskuvaus

 

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma-perusteisen koulutuksen "kiitettävä 3"- tason vaatimuksiin. Kilpailijoilta vaaditaan osaamista eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvun ja kehityksen tukemiseen ja ohjaamiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä heidän kuntoutumisen tukemiseen.

Lähihoitajalla on pätevyys perustason hoitoon, hoivaan ja kasvatukseen. Koulutus tuottaa perusvalmiudet tukea, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämänvaiheissaan. Lähihoitaja voi työskennellä kotimaassa tai ulkomailla esimerkiksi kodeissa, sairaaloissa, lasten päivähoidossa, hoitolaitoksissa, vastaanotoilla, lääkäriasemilla, sairaankuljetuksessa, erilaisissa palveluyksiköissä, liikkeissä, teollisuudessa, yrityksissä ja myös ammatinharjoittajana ja yrittäjänä.

 

Finalistit

 

Finaalin aikataulu

 

ma 2.5

klo 8.00-10.00    Toimitsijakoulutus

klo 10.00-12.00  Tuomarikoulutus

klo 12.00-14.00  Kilpailualueeseen tutustuminen

klo 17.30-19.00  Avajaiset  Kuopion jäähallin NRJ-areenalla

 

ti 3.5

klo 8.30-9.00      Info

klo 9.15-9.50      Kilpailupari nro. 1

klo 10.00-10.35  Kilpailupari nro. 2

klo 10.45-11.20  Kilpailupari nro. 3

klo 11.30-12.05  Kilpailupari nro. 4

klo 12.05-12.30  Tauko

klo 12.30-13.05  Kilpailupari nro. 5

klo 13.15-13.50  Kilpailupari nro. 6

klo 14.00-14.35  Kilpailupari nro. 7

klo 14.45-15.20  Kilpailupari nro. 8

 

ke 4.5

klo 8.30-9.00      Info

klo 9.15-9.50      Kilpailupari nro. 5

klo 10.00-10.35  Kilpailupari nro. 6

klo 10.45-11.20  Kilpailupari nro. 7

klo 11.30-12.05  Kilpailupari nro. 8

klo 12.05-12.30  Tauko

klo 12.30-13.05  Kilpailupari nro. 1

klo 13.15-13.50  Kilpailupari nro. 2

klo 14.00-14.35  Kilpailupari nro. 3

klo 14.45-15.20  Kilpailupari nro. 4

 

to 5.5

klo 8.30-9.00      Info

klo 9.00-12.00    Pikatehtävät

klo 12.00-15.00  Palkintojen jako lajialueella

klo 17.00 -19.00 Päättäjäiset Kuopion jäähallin NRJ-aareenalla

Finaalitehtävät

 

 Ensimmäisen päivän tehtävä
 Toisen päivän tehtävä
 Kolmannen päivän tehtävä

 

Taitovaatimukset ja painopistealueet 2011

 

Lajissa vaaditaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon/lähihoitaja yhteisten ammatillisten opintojen osaamista. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen. Kilpailutehtävät ovat rakentuneet siten, että sama tehtävä voi sisältää eri opintokokonaisuuksien sisältöjä tutkinnon yhteisistä ammatillisista opinnoista.


Yleiset painopistealueet Kuopion Taitajakisoissa 2011 ovat yrittäjyys ja kansainvälisyys. Lisäksi lähihoitajalajissa painottuu reilu meininki.

 

Kilpailutehtävissä painottuvat myös

 

• ammatillinen vuorovaikutus
• työryhmätyöskentely
• ammattietiikan perusteiden hallinta
• aseptinen työskentely
• ergonomia
• ohjaustaidot
• ensiaputaidot
• lääkehoito
• työturvallisuus
• kuntouttavan työotteen hallinta
• työympäristön huomioiminen


Kilpailussa tärkeitä piirteitä ovat oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, avoimuus, rehellisyys, rehtiys ja osallistumisen ilo. Kilpailun on tarkoitus olla hieno mahdollisuus oppia ja kehittyä ammatissaan. Kaikki kilpailuissa mukana olevat valmentajat, kilpailijat, tuomarit ja järjestelijät sitoutuvat näiden arvojen edistämiseen.

 

Tehtäväkuvaus, sen laajuus ja kilpailutehtävään varattu aika

 

Kilpailutehtävien kehyksen muodostaa lajiohjausryhmän hyväksymä lajikuvaus, jossa määritellään perustutkinnon tärkeimmät osa-alueet kilpailuissa sekä arvioinnissa huomioon otettavat tarpeelliset arviointikohteet. Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että tulosten laskeminen on mahdollista kunkin kilpailupäivän päätteeksi. Kilpailutehtävien tuottamisesta vastaa lajivastaava ohjausryhmän kanssa. Tehtävien laatimisessa on mukana myös työelämän edustajia.

Kilpailutehtävien tehtäväkuvaus julkaistaan taitaja2011.fi sivulla viimeistään kaksi kuukautta ennen finaalia. Tehtäväkuvauksessa ilmenee kilpailutehtävien luonne, työvaiheet sekä käytettävät välineet ja laitteet. Varsinainen kilpailutehtävä, joka on muutettu kilpailun tuomareiden toimesta tehtäväkuvaukseen verrattuna noin 30 %, annetaan kilpailupaikalla.

Kilpailupäivinä kilpailuaika ja -rakenne vaihtelevat tehtävän luonteesta riippuen. Kilpailijat eivät saa nähdä aikaisempien parien työskentelyä, mutta saavat oman kilpailuosuutensa jälkeen seurata toisten suorituksia.

Kilpailutehtävät ovat saatavissa suomen- ja ruotsinkielisinä.


Alustava arviointimenettely

 

Tuomaristo ratkaisee kilpaparien paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijaparille. Käytössä on CIS-pistelaskujärjestelmä, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin. Lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo.
Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.


Arvioinnin kohteet vuonna 2011

•työprosessin hallinta
•työtehtävän hallinta (työmenetelmät, -välineet ja materiaalit)
•työturvallisuuden hallinta
• työn perustana olevan tiedon hallinta
•kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen (oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, yhteistyötaidot, eettiset ja esteettiset taidot)
•yhteiset painotukset (kansainvälisyys, kestävä kehitys, teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen, yrittäjyys, laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta, kuluttajaosaaminen sekä työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen)


Kilpailutehtävien arviointi perustuu ammattiosaamisen näyttöjen arviointikriteereihin, joiden pohjalta tehtäväkohtainen arviointi on laadittu.


Mahdollinen kilpailutehtävän arvioinnista tai kilpailujärjestelyistä tehty vastalause tulee jättää päiväkohtaisesti viimeistään 1 tunti arvioinnin julkaisemisen jälkeen kilpailun päätuomarille. Viimeistä kilpailupäivää koskeva vastalause tulee toimittaa päätuomarille 30 minuutin kuluessa arvioinnin julkistamisesta. Arvioinnit julkaistaan kilpailupaikan virallisella ilmoitustaululla.

 

Kilpailijoiden määrä

8 paria (16 kilpailijaa)

 

Tuomarit

Tuomaritiimi arvioi kilpailusuoritukset. Viralliset kilpailuarvioinnit tekee tuomaritiimi, johon kuuluu oppilaitostuomari, työelämäntuomari ja päätuomari.

 

Kilpailualueen koko

n. 100m²

 

Kilpailussa käytettävät välineet ja varusteet

 

Kilpailutehtäviin liittyvät välineet ja laitteet on julkaistu etukäteen tehtävänkuvauksissa. Kilpailijoilla on mahdollisuus tutustua kilpailualueeseen ennakkoon.
Kilpailijat saavat yhdenmukaiset työasut (t-paidat), joita käytetään kilpailusuorituksen ajan.

 

Kilpailija tuo itse

 

Kaikkina kilpailupäivinä tulee kilpailijoilla olla nimineula ja työkengät.
Lisäksi kilpailijoiden tulee kiinnittää huomiota yleiseen siisteyteen ja asianmukaiseen pukeutumiseen. Lävistyskorujen käyttö kilpailussa on kielletty työturvallisuus syistä.

 

Kansainvälinen kilpailutoiminta

 

Lähihoitajalaji on mukana EM- ja MM-tason kilpailuissa. Euroskills ja WorldSkills Competition (WSC) järjestetään vuorovuosina ja kaikilla semifinaaleihin osallistuneilla on mahdollisuus hakeutua mukaan valmennukseen. Lisätietoja kansainvälisestä kilpailumahdollisuudesta antaa lajipäällikkö Nina Östman ( Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen ).

 

Taitaja 2011 todistus

 

Suoritetuista kilpailutehtävistä annetaan kilpailijoille todistus. Koulutuksen järjestäjä voi käyttää todistusta pohjana ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa.

 

Tuomarit

 

Lena Öhman, SuPer ry, (Päätuomari)
Kari Nieminen, Jyväskylän ammattiopisto, (Päätuomari)
Marika Mäkelä, Keuda, Tuusula
Mari Seppänen, Jyväskylän ammattiopisto
Pirjo Hannula, Jyväskylän ammattiopisto
Kirsi Coco, Keuda, Tuusula
Tuula Niskanen, Keuda, Tuusula
Anna-Lena Holmqvist, Yrkesakademin, Vasa
Carina Gref-Hiekkanen, Yrkesakademin, Vasa
Pia Niemi, Ammattiopisto Lappia
Ari Jäntti, Harjulan sairaala os. 5
Seija Eronen, Päiväkoti Uppo-Nalle
Jaana Käpyaho, Kotihoito/Kuopio
Tuomo Roivainen, Sunnen koti
Kirsi Asikainen, Attendo Medone Hoiva Oy
Kirsi Jouhkimo, Kuopion kaupunki
Sanna Rissanen, Kuopion kaupunki
Pirkko Tuomainen, Kuopion kaupunki
Johanna Varis, Kuopion kaupunki
Iiris Mykkänen, Mediverkko

 

Yhteistyössä:

 

mediverkko_logo_cmyk_300dpi   lappia

 

keuda2   super_logo_pysty_cmyk

 

jao_logo_www    kuo_logo1775_4v

 

sunnen-koti-mainos-2011

 

yrkesakademin

 

attendo_medone_cmyk

 

kuo_logo1775_4v


© Copyright 2008 Skills Finland