EU-kommissionens medlem Olli Rehn

Skriv ut
Skicka sidan
Onsdag, 1 December 2010 13:51
 

Skicka e-kort

Lähetä kaverille sähköinen postikortti. Selaa kortteja
© Copyright 2008 Skills Finland

Mästare 2011 –tävlingarna avspeglar vägen till tillväxt i Finland och i hela Europa. En hållbar ekonomisk tillväxt bygger på kunnande. I framtiden behöver Finland av den anledningen i allt större utsträckning yrkesskickliga människor inom olika branscher.

 

Tävlingarna utgör en fin manifestation av det finländska toppkunnandet inom yrkesbranscherna. Att över 350 ungdomar som är bäst i sina yrken tävlar om mästerskapet i 41 grenar i finalen berättar redan om det. Tävlingarna hjälper ungdomarna att förstå betydelsen av ett kvalitativt och skickligt arbete. De erbjuder också en god möjlighet att växa och utvecklas i yrket.

 

Eftersom tävlingarna på många sätt är i linje med målsättningarna för Europeiska unionen är det en stor glädje och ära för mig att få vara tävlingarnas beskyddare. Unionen har som mål att utveckla européernas kunskaper och färdigheter, särskilt inom de växande branscherna. Skickliga arbetstagare är i nyckelställning när man ska övervinna den ekonomiska krisen.

 

Satsningen på kunnande räcker inte enbart till. Lika viktigt är det att man kan dra nytta av kunnandet på arbetsmarknaderna. Unionen har också som målsättning att höja sysselsättningsgraden i Europa till 75 procent fram till år 2020. Det lyckas bara om utbildningen kan fås att svara mot arbetslivets behov. Mästare 2011 –tävlingarna utvecklar på ett förtjänstfullt sätt samarbetet mellan utbildningen och arbetslivet. Dessutom främjar tävlingarna sysselsättningen av de unga, något som också EU naturligtvis strävar efter.

 

Jag vill tillönska alla tävlande framgång. Samtidigt vill jag påminna om att utvecklandet av sig själv inte tar slut med denna tävling. På arbetsmarknaderna uppskattar man yrkeskunniga inom sina branscher som aktivt uppdaterar sina kunskaper och färdigheter.

 

Bryssel i november 2010,

 

EU-kommissionens medlem Olli Rehn


© Copyright 2008 Skills Finland