Taitaja: Nettikasinoiden panos suomalaisiin koulutus kilpailuihin

Taitaja on suomalainen ammattitaitokilpailu. Se on vuosittainen kilpailu, jossa esitellään nuorten ammattiopiskelijoiden taitoja eri puolilta Suomea. Kilpailun järjestää Skills Finland, voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää ammatillista koulutusta Suomessa. Taitaja on hyvä tilaisuus nuorille esitellä taitojaan ja kykyjään. Se on heille myös hyvä tapa verkostoitua muiden opiskelijoiden ja oman alansa ammattilaisten kanssa. Kilpailu auttaa myös lisäämään suuren yleisön tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta. Taitaja-kilpailu on jaettu useisiin eri kategorioihin, joista kukin edustaa eri ammattia. Kussakin kategoriassa opiskelijat kilpailevat keskenään siitä, kuka pystyy suorittamaan tehtävän tai projektin nopeammin ja tarkemmin.

Tätä kilpailua tukevat eräät nettikasinot, kuten mm. Vuorovaikutteisille alustoille on erittäin tärkeää osallistua erilaisiin hyväntekeväisyyshankkeisiin, hyväntekeväisyysjärjestöihin ja erilaisiin lahjoituksiin, Starda Casino edustajien sanoin. Siksi he tukevat koulutustapahtumia Suomessa. On syytä huomata, että he antavat merkittävän panoksen suomalaisiin koulutustapahtumaan. Tähän he käyttävät seuraavia menetelmiä:

Sponsorointi: Vuorovaikutteiset alustat antavat taloudellista tukea koulutus kilpailuille sponsoreina ja osallistuvat tapahtumien, palkintojen ja muiden kilpailuun liittyvien kulujen rahoittamiseen;

Kumppanuudet: nettikasinot solmivat kumppanuuksia sellaisten organisaatioiden kanssa kuin Skills Finland, joka vastaa Taitaja-tapahtumien kaltaisten tapahtumien järjestämisestä. Ne tekevät yhteistyötä hankkeissa, joilla edistetään ammatillista koulutusta ja lisätään tietoisuutta ammattitaidon kehittämisen tärkeydestä;

Yritysten yhteiskuntavastuu: joidenkin Starda Casino edustajien ja asiantuntijoiden kanssavirtuaali kerhot osallistuvat yritysten yhteiskuntavastuuta koskeviin aloitteisiin, tukevat koulutusohjelmia ja kilpailuja, jotka vastaavat niiden arvoja ja auttavat edistämään yhteiskunnan kehitystä. Tämä parantaa myös niiden julkisuuskuvaa ja osoittaa niiden sitoutumista paikallisyhteisöön;

Stipendit ja palkinnot: vuorovaikutteiset alustat tarjoavat stipendejä tai palkintoja erinomaiselle kilpailijoille. Lisäksi ne tarjoavat taloudellista tukea ja kannustimia, joilla kannustetaan opiskelijoita pyrkimään huippuosaamiseen valitsemallaan aloilla;

Mainonta ja myynninedistäminen: Starda Casino työntekijöiden mukaan mainostamalla ja edistämällä koulutus kilpailuja virtuaali kerhot auttavat lisäämään yleisön tietoisuutta näistä tapahtumista ja houkuttelevat lisää osallistujia ja katsojia, mikä viime kädessä tukee näiden kilpailujen kasvua ja menestystä.

Kaiken kaikkiaan nettikasinot ovat vaikuttaneet myönteisesti suomalaisiin koulutus kilpailuihin. Ne ovat auttaneet tekemään tapahtumista helpommin lähestyttäviä ja palkitsevampia opiskelijoille. On kuitenkin tärkeää tiedostaa virtuaali kerhojen ja koulutus kilpailujen väliseen suhteeseen liittyvät huolenaiheet ja ryhtyä toimiin näiden huolenaiheiden lieventämiseksi.

Esimerkiksi nettikasinoiden olisi oltava avoimia sponsorointinsa suhteen, eivätkä ne saisi käyttää sponsorointiin edistääkseen rahapelaamista nuorille. Niiden olisi myös kunnioitettava oppilaiden yksityisyyttä, eivätkä ne saisi käyttää sponsorointi sopimuksiaan päästäkseen käsiksi oppilaiden tietoihin.

 

© Copyright 2008 Skills Finland