Kansainväliset kilpailijat valmistautuivat Lontoossa pidettävään WorldSkills-kisaan

Tulosta
Kerro kaverille
31.05.2011 08:57
 

Lähetä E-kortti

Lähetä kaverille sähköinen postikortti. Selaa kortteja
KANSAINVÄLISET KILPAILIJAT/ TAITAJA 2011

 

Matti Haapanen
Turun ammatti-instituutti
puh. 02 266334800, 050 5536368
Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

 

Kuopion Taitaja 2011 -tapahtumassa oli mukana suuri joukko ulkomaisia kilpailijoita. Tapahtumakutsuja toimitettiin lukuisille EuroSkills Promotion Organization (ESPO) johdon jäsenille, teknisille delegaateille sekä suoraan WorldSkills-järjestön maakohtaisille toimistoille.

 

Aktiivisen yhteydenpidon ja henkilökohtaisten kontaktien avulla tavoitteeksi
asetettu 20 vieraskilpailijan kiintiö saatiinkin kootuksi. Noin sadan rekisteröidyn kansainvälisen vieraan kokonaismäärästä oli kilpailijoita 24 henkilöä, valmentajia (trainereita) 16 ja tarkkailijoita arviolta (observereita) kymmeniä. He osallistuivat yhteensä 16 eri ammattilajiin.Tämän lisäksi mukana oli lukuisa joukko seminaareissa ja muissa tapahtumissa vierailleita kansainvälisiä osallistujia, jotka viipyivät tapahtumassa vain lyhyen aikaa.

 

Kilpailijoiden ja mukana tulleiden valmentajien ja tarkkailijoiden määrää voi pitää varsin hyvänä ja todeta, että laajemman ja vielä kansainvälisemmän joukon vastaanottaminen olisi aiheuttanut ongelmia tulkkipalveluiden järjestämisessä ja kilpailijoille käännettävien tehtävien ja toimintaohjeiden toimittamisessa. Nytkin kävi ilmi, että tehtävien laadintaan, kääntämiseen ja arvioinnin toteuttamiseen jäi parantamisen varaa.

Yhtenä syynä kansainvälisten kilpailijoiden kutsumiseen oli alun perin tarve saada kansainvälisyys näkymään laajemmassakin merkityksessä. Ne vähäiset ongelmat, joita suuren joukon keskuudessa syntyi, peittyivät siihen reippaaseen ja iloiseen yleisilmeeseen, joka oli ominaista koko porukalle. Jo etukäteen tiedossa olleet ongelmat suuren vierasjoukon majoittamisessa saatiin järjestykseen sijoittamalla koko kilpailijaryhmä 50 km:n päässä Leppävirralla sijainneeseen lomakeskukseen. Onnistuneiden ja joustavien kuljetusjärjestelyjen avulla etäisyyden aiheuttamat ongelmat pystyttiin hyvin ylittämään ja minkäänlaisia kilpailuihin liittyviä viivästymisiä ei majoituksesta aiheutunut.

 

Ulkomaisten kilpailijoiden mukaan kutsumista puolsivat kaiken kaikkiaan monet syyt. Niistä tärkeimpänä oli ehdottomasti oman joukkueen valmentaminen kansainvälisten kilpailijoiden kohtaamiseen ja ammattitaidon mahdollisten erojen selvittäminen. Myös valmentajat ja järjestäjät halusivat vakuuttua omista valmiuksistaan. Niin ikään laitteiden, aikataulujen ja yleisten järjestelyjen kansainvälinen testaaminen kävi järjestäjille mahdolliseksi. Kv-vieraiden ryhmässä eniten hyötyivät kilpailijat itse, mutta myös observereina toimineet ryhmät, jotka keräsivät aktiivisesti tietoa työturvallisuudesta ja lähes kaikesta muusta tapahtuman järjestämiseen liittyneestä, olivat tuloksiin tyytyväisiä. Useat kilpailijat olivat kotimaidensa World Skills -valmennettavia, joten heidän ja omien mestareidemme tapaaminen on tulevaisuudessakin jo varmistunut.

 

Eniten kansainvälisiä kilpailijoita oli mukana parilajina toteutetussa mekatroniikassa, jossa oli mukana Iso-Britannian, Norja ja Ruotsin edustus. Yleistä kv-kilpailijoiden keskuudessa vallinnutta ilmapiiriä kuvaa norjalaisten Milan Suboticin ja Axel Gunnarsonin mielipiteet: "Tulimme tänne, koska haluamme lisää kansainvälistä kisakokemusta, ja sitä olemme nyt todella saaneet".

 

 


© Copyright 2008 Skills Finland