REKISTERISELOSTE

Skriv ut
Skicka sidan
 

Skicka e-kort

Lähetä kaverille sähköinen postikortti. Selaa kortteja
© Copyright 2008 Skills Finland
Det finns inga tillgängliga översättningar.

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivämäärä: 1.1.2010.

Rekisterinpitäjä
Savon koulutuskuntayhtymä
Taitaja 2011 Kuopio
Presidentinkatu 3
70100 Kuopio

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Sirpa Hakala-Kosunen
markkinointi- ja viestintävastaava
Sähköposti: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Rekisterin nimi
Taitaja 2011 Kuopio yhteystietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Yhteystietojen ylläpito Taitaja 2011 Kuopio -organisaation tiedotus-,  kilpailu- ja muuta viestintää varten.

Rekisterin tietosisältö
Internet-sivuilla kerättävät tiedot ilmenevät aina kyseessä olevasta kaavakkeesta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai  Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet: ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti eivätkä organisaation ulkopuoliset yksityishenkilöt / tahot pääse käsiksi niihin.  Rekisteriin ei kerry manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.


Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


© Copyright 2008 Skills Finland